Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 25.9.2017

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.9.20175.10.2017Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 623 kB]
Stavební úpravy bytových domů č.p. 1181 - 1186 v Pelhřimově.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.9.201711.10.2017Opatření obecné povahy
Stanovení přechodného dopravního značení na silnici I/23 před obcí Krahulčí z důvodu částečné uzavírky I/23 pro stavbu "Oprava povrchu silnice I/23".
Bc. Jaroslav Procházka
25.9.201711.10.2017Opatření obecné povahy - částečná uzavírka
přechodná úprava provozu na silnici I/34 - kyvadlový provoz řízen semafory, oprava silnice u obce Jitkov
Iveta Hájková
20.9.20176.10.2017Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodné úprav provozu na průtahu městysem Želetava v souvislosti s částečnou uzavírkou
Ing. Jiří Macura
20.9.20176.10.2017Opatření obecné povahy - oznámení o návrhu - místní úprava provozu
místní úprava provozu na silnici I/34 Pravíkov okr. Pelhřimov
Iveta Hájková
15.9.20172.10.2017Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnice I/23 v průtahu obcí Kralice nad Oslavou.
Ing. Jiří Macura
11.9.201712.10.2017Opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 obchvat u obce Ústrašín - okružní křižovatka Pelhřimov, objízdná trasa pro uzavírku silnice III/11252 Libkova Voda - Pelhřimov
Iveta Hájková
11.9.201727.9.2017Opatření obecné povahy
Stanovení DZp na silnici I/38 v km cca 163,300 - 164,400 v úseku pod Smrčenským mostem ev. č. 1311-1 v obci Jihlava.
Bc. Jaroslav Procházka
11.9.201727.9.2017Opatření obecné povahy
dopravní omezení a vedení objízdné trasy po silnici I/34 Komorovice - Humpolec z důvodu uzavírky silnice II/523 ul. Jihlavská v Humpolci a místní části Krasoňov
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.9.201716.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 210 kB]
Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou
Ing. František Mládek
25.9.201716.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 205 kB]
Teletník, středisko Jívoví
Ing. František Mládek
19.9.201710.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 363 kB]
Změna trasy záměru II/602 Jihlava - JV obchvat v km 0,800 - 2,300
Ing. František Mládek
18.9.20174.10.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 1 MB]
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – VÝROBNÍ HALA A4
Ing. František Mládek
14.9.20175.10.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 329 kB]
II/347 Čejov – Humpolec
Ing. František Mládek
14.9.20172.10.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 305 kB]
Rozšíření výrobní kapacity
Ing. František Mládek
11.9.201727.9.2017Mezistátní konzultace [PDF, 161 kB]
„Aktualizace koncepce nakládání
s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“
Ing. Barbora Švíková
11.9.201727.9.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 278 kB]
Stop.shop - rozšíření
Ing. František Mládek
8.9.201729.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o oznámení záměru [PDF, 220 kB]
V1389/V1390 – Humpolec – Modernizace vedení
Ing. František Mládek
8.9.201729.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 208 kB]
Modernizace chovu skotu Nové Dvory
Ing. František Mládek
8.9.201729.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 359 kB]
Nádrže na DAM, ZD Výčapy
Ing. František Mládek
6.9.201727.9.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 362 kB]
Sklad kapalných hnojiv, Příložany
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.9.20176.10.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 310 kB]
14. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Ivo Dobrianskij
24.8.201725.9.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 404 kB]
15. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.9.20172.11.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 18. 9. 2017 [PDF, 877 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.9.201725.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.9.201719.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 90 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.8.201712.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Endokrinologie a diabetologie - pouze v rozsahu diabetologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
29.8.201711.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 90 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Klinický psycholog
Bc. Lada Jílková, DiS.
29.8.201711.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 90 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
29.8.201711.10.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 92 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.9.20176.10.2017Úřednice/úředník na úseku zdravotní správy a oprávnění poskytování zdravotních služeb odboru zdravotnictví [PDF, 778 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 10. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tei: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
28.8.20174.10.2017úřednice/úředník na úseku prevence kriminality a koordinátorka/koordinátor integrace cizinců [PDF, 613 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. 10. 2017 do 12.00 hod.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková Kosourová,
tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.7.201730.9.2017Oznámení o zřízení volebního účtu [PDF, 247 kB]Bc. Ivana Schimmerová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.9.201712.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 61 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
11.9.201712.10.2017Záměr darování hmotných nemovitých věcí [PDF, 123 kB]
Záměr darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
11.9.201712.10.2017Záměr darování hmotných nemovitých věcí [PDF, 134 kB]
Záměr darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou, obec Ostrov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.9.20175.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.9.20175.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 46 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Krucemburk, obec Krucemburk, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.9.20175.10.2017Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Puklice, obec Puklice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.9.20175.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 47 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Puklice, obec Puklice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
30.8.20172.10.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 169 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nová Ves, obec Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
23.8.201725.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 211 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlávka, obec Jihlávka, okres Jihlava.
Martina Vávrová
23.8.201725.9.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 170 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.20172.10.2017Návrh opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Svratka v ř. km 111,197 - 114,900 [PDF, 1,7 MB]
Návrh opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Svratka v ř. km 111,197 - 114,900 (od hráze vodního díla Vír II po hráz vodního díla Vír I) na území Kraje Vysočina
Ing. Martin Drápela
14.9.20172.10.2017Návrh opatření obecné povany stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bystřice v ř. km 0,000 - 13,682 [PDF, 1,8 MB]
Návrh opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bystřice v ř. km 0,000 - 13,682 (od zaústění do významného vodního toku Svratka v k. ú. Vír po konec k. ú. Bystřice nad Pernštejnem) na území Kraje Vysočina
Ing. Martin Drápela
8.9.201725.9.2017Stanovení změny rozsahu záplavového území (ZÚ) a vymezení aktivní zóny (AZ) záplavového území významného vodního toku Bělá v úseku v ř. km 12,683 – 13,164 v obci Rynárec [PDF, 1,5 MB]
Opatření obecné povahy stanovení změny rozsahu záplavového území (ZÚ) a vymezení aktivní zóny (AZ) záplavového území významného vodního toku Bělá v úseku v ř. km 12,683 – 13,164 v obci Rynárec na okrese Pelhřimov
Ing. Radek Zvolánek

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1103653

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek